Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558)VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 485)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 558)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 18.01.2024 Tarih ve 32433 Sayılı R.G.

MADDE 1- 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nin ekinde yer alan EK:1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-19-1.pdf

 

Sıra No 4916   Sıra No 4917   Sıra No 4918   Sıra No 4919   Sıra No 4920

Yazar: Bahar Çakıroğulları