Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 542

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 542

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 542VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 542)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı R.G.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Sıra No 4253   Sıra No 4254   Sıra No 4255   Sıra No 4256   Sıra No 4257

Yazar: Bahar Çakıroğulları