Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 24/2/2022 Tarihli ve 5239 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 7664

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 24/2/2022 Tarihli ve 5239 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 7664

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 24/2/2022 Tarihli ve 5239 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 7664Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 24/2/2022 Tarihli ve 5239 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 7664

02.10.2023 Tarih ve 32327 Mükerrer Sayılı R.G.

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 24/2/2022 tarihli ve 5239 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Ek; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231002M1-1.pdf

 

Sıra No 4716   Sıra No 4717   Sıra No 4718   Sıra No 4719   Sıra No 4720

Yazar: Bahar Çakıroğulları