Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men`i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-29

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men`i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-29

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men`i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-29ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/29)

Ticaret Bakanlığından: 19.09.2023 Tarih ve 32314 Sayılı R.G.

MADDE 1- (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

Firma Unvanı Adres Süre
GOAT ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ BURUNCUK MAH.

ÇANAKKALE ASFALTI

CAD. NO:605/A

MENEMEN/İZMİR

Altı (6) ay

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4710   Sıra No 4711   Sıra No 4712   Sıra No 4713   Sıra No 4714

Yazar: Bahar Çakıroğulları