Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men`i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022-34

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men`i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022-34

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men`i Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2022-34ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/34)

Ticaret Bakanlığından: 12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı R.G. 

MADDE 1- (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

Firma Ünvanı Adres Süre
FOCUS INSPECTION ULUSLARARASI GÖZETİM DENETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. 284. SOK. FOLKART TİME SİTESİ OFİS:2 D:813 BORNOVA/İZMİR Bir (1) ay

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4134   Sıra No 4135   Sıra No 4136   Sıra No 4137   Sıra No 4138

Yazar: Bahar Çakıroğulları