TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklerin 4 Şubat 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6287

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklerin 4 Şubat 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6287

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklerin 4 Şubat 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6287TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN OLARAK 14-15 EKİM 2020 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN 4 ŞUBAT 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6287

25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı R.G.

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ne ilişkin olarak 14-15 Ekim 2020 tarihlerinde kabul edilen ekli Değişikliklerin 4 Şubat 2022 tarihinden, geçerli olmak üzere onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221025-4.pdf

 

Sıra No 4208   Sıra No 4209   Sıra No 4210   Sıra No 4211   Sıra No 4212

Yazar: Bahar Çakıroğulları