Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: 12.05.2023 Tarih ve 32188 Sayılı R.G.

MADDE 1- 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kıyafet rengi: Lacivert ve haki rengini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Kıyafetlerin biçimleri bu Yönetmelik ekinde gösterilmiş ve kıyafet özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı unvanlı personelin kıyafetleri ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı ile kemerden oluşur ve özellikleri, EK-1’de gösterilmiştir.

1) Ceket: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Cepli ve apoletlidir. Düğmeleri ise gümrük müdürü ile gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdüründe altın sarısı, gümrük müdür yardımcısında ise gümüş renk, Bakanlık logolu ldendir. Özellikleri, EK-1/A’da gösterilmiştir.

2) Pantolon: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/C’de gösterilmiştir.

4) Kravat: Lacivert renk kumaştan imal edilir. Kravat ucunda Bakanlık logosu baskısı mevcuttur. Özellikleri, EK-1/Ç’de gösterilmiştir.

5) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Kadın personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, EK-1/D’de gösterilmiştir.

6) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

b) Teşkilatta görevli şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, ambar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan ve söz konusu personelin emsali olan büro personeli, idari destek görevlisi, idari büro görevlisi unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, ayakkabı, desensiz kumaş başlık ve kemerden oluşur. Özellikleri, EK-1’de ve EK-2’de gösterilmiştir.

1) Pantolon: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/A’da gösterilmiştir.

2) Tişört: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir.

4) Mevsimlik mont: Lacivert ve haki renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

5) Desensiz kumaş başlık: Kıyafet ile aynı renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

6) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri EK- 2/F’de gösterilmiştir.

7) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

c) Teşkilatta görevli bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, kaban, içlik, şapka veya kep, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot, kemer ve teçhizat takımından oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de, EK-3’te ve EK-5’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/A’da gösterilmiştir.

2) Tişört: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-5/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/C’de gösterilmiştir.

4) Kaban: Lacivert ve haki renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/Ç’de gösterilmiştir.

5) Mevsimlik mont: Lacivert ve haki renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/D’de gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak iki parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/E’de gösterilmiştir.

7) Şapka veya kep: Standart ölçülerde lacivert renkte siperliğin altı haki renkte olacak şekilde yedi parçalı olmalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında EK-4/Şekil-4 Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Şapkanın sol tarafında GÜMRÜK MUHAFAZA, şapkanın sağ tarafında CUSTOMS ENFORCEMENT yazmalıdır. Özellikleri, EK-5/F’de gösterilmiştir.

8) Bere: Lacivert renkte örülür. Özellikleri, EK-5/G’de gösterilmiştir.

9) Desensiz kumaş başlık: Kıyafet ile aynı renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

10) Eldiven: Lacivert renk kumaştan örülür. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

11) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/F’de gösterilmiştir.

12) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

13) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

14) Teçhizat takımı: Teçhizat kemeri siyah renkte, dört buçuk-beş buçuk santimetre eninde olur. Pantolon (bel) kemerinin üzerine haricen takılır ve teçhizat kemeri üzerindeki köprüler vasıtasıyla pantolon kemerine sabitlenir. Muhafaza hizmetlerinde görev yapan personelin teçhizatı; teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfı, kelepçe ve kelepçe kılıfı, yedek şarjör ve yedek şarjör kılıfı, el feneri, cop ve cop kılıfından ibarettir. Özellikleri, EK-3/D’de gösterilmiştir.

ç) Teşkilatta görevli muayene memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muayene memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, kaban, içlik, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot ve kemerden oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de, EK-3’te ve EK-5’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/A’da gösterilmiştir.

2) Tişört: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir.

4) Mevsimlik mont: Lacivert ve haki renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

5) Kaban: Lacivert ve haki renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak 2 parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/E’de gösterilmiştir.

7) Bere: Lacivert renkte örülür. Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

8) Desensiz kumaş başlık: Kıyafet ile aynı renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

9) Eldiven: Lacivert renk kumaştan örülür. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

10) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri EK- 2/F’de gösterilmiştir.

11) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

12) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

d) Teşkilatta görevli kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin kıyafeti; pantolon, mont, gömlek, tişört, kep, kaban, yağmurluk, ayakkabı, bot, baret ve tulumdan oluşur. Özellikleri, EK-2, EK-3 ve EK-5’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, 5/A’da gösterilmiştir.

2) Mont: Lacivert ve haki renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/D’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/C’de gösterilmiştir.

4) Tişört: Lacivert ve haki renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-5/B’de gösterilmiştir.

5) Kep: Standart ölçülerde lacivert renkte siperliğin altı haki renkte olacak şekilde yedi parçalı olmalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında EK-4/Şekil-4 Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Şapkanın sol tarafında GÜMRÜK MUHAFAZA, şapkanın sağ tarafında CUSTOMS ENFORCEMENT yazmalıdır. Özellikleri, EK-5/F’de gösterilmiştir.

6) Kaban: Lacivert ve haki renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-5/Ç’de gösterilmiştir.

7) Yağmurluk (sadece gemi adamları için): Su geçirmez malzemeden, siyah renkte kumaştan olur. Özellikleri, EK-3/E’de gösterilmiştir.

8) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/F’de gösterilmiştir.

9) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

10) Baret (sadece gemi adamları için): Teknolojik gelişmeler doğrultusunda TSE’nin belirleyeceği standartlara uygun şekilde imal edilir. Özellikleri, EK-3/F’de gösterilmiştir.

11) Tulum (sadece gemi adamları için): Turuncu renkte polyester, su geçirmez, yağ ve su itici kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/G’de gösterilmiştir.

e) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurları ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuruna tulum verilir. Tulum; yırtık ve deliklere mukavemetli, çağla yeşili renkte kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/Ğ’de gösterilmiştir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Resmî kıyafetle görev yapan personelin kıyafetinde bulunması gereken işaretler EK-4’te gösterilmiştir.

a) Sol göğüs üst amblemi: (Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Personel Hariç Tüm personel) Şekil-1. Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Personel için Şekil-4.

b) Sol göğüs alt amblemi: (Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Personel Hariç Tüm personel) Şekil-11. Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Personel için Şekil-12.

c) Sağ göğüs üst unvan ve sicil numarası: (Tüm personel) Şekil-2.

ç) Sol göğüs alt amblemi: (Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Personel Hariç Tüm personel) Şekil-9. Muhafaza Hizmetleri Sınıfı Personel için Şekil-10.

d) Sağ kol amblemi: (Müdür, müdür yardımcısı unvanı hariç tüm personel) Şekil-3.

e) Sol kol amblemi: (Müdür, müdür yardımcısı unvanı hariç tüm personel) Şekil-13.

f) Apolet: (Müdür, müdür yardımcısı) Müdür Şekil-5a, müdür yardımcısı Şekil-5b.

g) Apolet: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Bölge amiri Şekil-6a, kısım amiri Şekil-6b, muhafaza memuru Şekil-6c.

ğ) Apolet: (Gemi adamları) Kaptan Şekil-7a, makinist Şekil-7b, gemi adamı Şekil-7c.

h) Kep amblemi: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Şekil-4.

ı) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi amblemi: Şekil-8.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe EK-5 eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230512-31-1.pdf

 

Sıra No 4613   Sıra No 4614   Sıra No 4615   Sıra No 4616   Sıra No 4617

Yazar: Bahar Çakıroğulları