Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı: 6702

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı: 6702

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı: 6702

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6702

14.01.2023 Tarih ve 32073 Sayılı R.G.

Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik”in yürürlüğe konulmasına, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmenliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “seksenbeşbin” ibaresi “yüzseksenbeşbin” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “yedibinbeşyüz” ibaresi “onbeşbin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Yedibinbeşyüz” ibareleri “Onbeşbin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmenlik 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sıra No 4396   Sıra No 4397   Sıra No 4398   Sıra No 4399   Sıra No 4400

Yazar: Bahar Çakıroğulları