Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7070

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7070

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7070

13.04.2023 Tarih ve 32162 Sayılı R.G.

Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun 16 ncı ve 172 nci maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve 447 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 2/12/2021 tarihli ve 4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kararın 13 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SIRA NUMARASI YETKİLİ SINIR İLİ YETKİLİ GÜMRÜK KAPISI ÜLKE
1 ARTVİN SARP GÜRCİSTAN
2 ARDAHAN TÜRKGÖZÜ GÜRCİSTAN
3 ARDAHAN AKTAŞ GÜRCİSTAN
4 KARS DİLUCU GÜRCİSTAN
5 KARS AKTAŞ NAHÇİVAN
6 IĞDIR DİLUCU GÜRCİSTAN
7 IĞDIR GÜRBULAK NAHÇİVAN
8 AĞRI GÜRBULAK İRAN
9 VAN KAPIKÖY İRAN
10 HAKKARİ ESEDERE İRAN
11 HAKKARİ HABUR İRAN
12 HAKKARİ DERECİK İRAN
13 HAKKARİ ÜZÜMLÜ İRAN
14 ŞIRNAK HABUR İRAN
15 MARDİN NUSAYBİN SURİYE
16 ŞANLIURFA AKÇAKALE SURİYE
17 GAZİANTEP KARKAMIŞ SURİYE
18 KİLİS ÖNCÜPINAR SURİYE
19 HATAY CİLVEGÖZÜ SURİYE

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yürürlüğü girdiği tarihten önce düzenlenmiş bulunan İthalat Uygunluk Belgelerinde kayıtlı giriş gümrük kapısından söz konusu belge süresi sona erene kadar gümrük işlemleri gerçekleştirilebilir.

MADDE 2- Bu Kadar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Be Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4560   Sıra No 4561   Sıra No 4562   Sıra No 4563

Yazar: Bahar Çakıroğulları