Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan: 28.10.2023 Tarih ve 32353 Sayılı R.G.

MADDE 1- 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 4738   Sıra No 4739   Sıra No 4740   Sıra No 4741

Yazar: Bahar Çakıroğulları