Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 7952

Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 7952

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 7952POLİETİLEN TEREFTALAT CİPS İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7952

13.12.2023 Tarih ve 32398 Sayılı R.G.

Ekli “Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231213-6.pdf

 

Sıra No 4791   Sıra No 4792   Sıra No 4793   Sıra No 4794   Sıra No 4795

Yazar: Bahar Çakıroğulları