Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 5880

Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 5880

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

ÖĞÜTÜCÜ BİLYA İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 5880

27.07.2022 tarih ve 31905 sayılı R.G.

Ekli “Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ekler için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-9.pdf

Yazar: admin