Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No-80 Parasal Sınırlar ve Oranlar’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 82

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No-80 Parasal Sınırlar ve Oranlar’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 82

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No-80 Parasal Sınırlar ve Oranlar’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 82MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 80)

(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 82)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:22.07.2023 Tarih ve 32256 Sayılı R.G.

MADDE 1- 9/3/2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 80) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nin ekinde yer alan “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları” başlıklı “VI” numaralı Tabloya aşağıda yer alan 1 sıra numaralı satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut 1 sıra numaralı satırda yer alan “1/1/2023 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2023-30/6/2023 dönemi için” şeklinde değiştirilmiştir.

    1. 1/7/2023 tarihinden itibaren :      
      1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,     9
      1.2. Temerrüt faiz oranı      
              1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse     9
              1.2.2. Ticari işlerde (24/6/2023 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)     16,75

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4662   Sıra No 4663   Sıra No 4664   Sıra No 4665   Sıra No 4666

Yazar: Bahar Çakıroğulları