NEWS

Emir Gümrük > Mevzuat
21 Ara
mevzuat
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar Sayısı 6583

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
21 Ara
mevzuat
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve-veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer….

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
21 Ara
mevzuat
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
21 Ara
mevzuat
Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ No 2022-55

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
21 Ara
mevzuat
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2022-5

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
20 Ara
mevzuat
D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
19 Ara
mevzuat
Petrokimyasal 19-25 Aralık 2022 Referans Fiyatları

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
17 Ara
mevzuat
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
17 Ara
mevzuat
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-4

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle
17 Ara
mevzuat
Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Established in 2005, the group has grown to over 30 people and has completed 900 projects

Daha fazla görüntüle