NEWS

Emir Gümrük > Mevzuat
20 Nis
mevzuat
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 38) Ticaret Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R.G.  MADDE 1- 12/7/2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)’nde yer alan tablodaki “8428.90.98” sınıflandırma kodlu satırın birinci bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer....

Daha fazla görüntüle
20 Nis
mevzuat
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 39) Ticaret Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R:G.  MADDE 1- 4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nin ekindeki tabloda yer alan “1212.99.70” Kombine Nomanklatür kodlu satır yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE...

Daha fazla görüntüle
20 Nis
mevzuat
Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  Tarım ve Orman Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R.G. MADDE 1- 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “lisans belgesini almak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yenilemek” ibaresi eklenmiştir....

Daha fazla görüntüle
19 Nis
mevzuat
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/6)  Ticaret Bakanlığından: 19.04.2024 Tarih ve 32522 Sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “Poliesterlerden” şeklinde tanımlanan polyester elyaf ithalatında 23/8/2021 tarihli ve 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan...

Daha fazla görüntüle
18 Nis
mevzuat
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/10)  Ticaret Bakanlığından: 18.04.2024 Tarih ve 32521 Sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/17) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “kontrplaklar” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat...

Daha fazla görüntüle
17 Nis
mevzuat
Genelge 2024-07 Tekstüre işlemlerinden geçmemiş biokomponent ipliklerin tarife sınıflandırması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :E-17474625-162.01-00095741349 Konu   :Bikomponent İplikler     GENELGE (2024/07)     İlgi      :2017/18 sayılı Genelge. Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bikomponent ipliklerin (iki farklı çekimdeki iplik) sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı, bazı gümrük idarelerince söz konusu ipliklerin tekstüre iplik olarak değerlendirilmesi nedeniyle ihtilaflar oluştuğu ve davaların idare aleyhine sonuçlandığı müşaade edilmiştir. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük...

Daha fazla görüntüle
16 Nis
mevzuat
Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Kullanımına İlişkin Bildirimde Bulunan Ülkeler Listesine Rusya eklenmiştir.

ELEKTRONİK MENŞE VE DOLAŞIM BELGESİ KULLANIMINA İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER   Devamı ektedir: https://ticaret.gov.tr/data/661d358e13b876cad0dbb4f0/Elektronik%20Men%C5%9Fe%20ve%20Dola%C5%9F%C4%B1m%20Belgesi%20D%C3%BCzenleyen%20%C3%9Clkeler%20Listesi%20(1).pdf Sıra No 5024   Sıra No 5025   Sıra No 5026   Sıra No 5027

Daha fazla görüntüle
09 Nis
mevzuat
İsrail’e İhracat Kısıtlaması

İSRAİL’E İHRACAT KISITLAMASI İsrail’in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir...

Daha fazla görüntüle
07 Nis
mevzuat
Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8332)

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Karar Sayısı: 8332 07.04.2024 Tarih ve 32513 Sayılı R.G. Ekli “Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin...

Daha fazla görüntüle
06 Nis
mevzuat
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/4) Ticaret Bakanlığından: 06.04.2024 Tarih ve 32512 Sayılı R.G. Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) 2915.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Etil Asetat” tanımlı ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık)...

Daha fazla görüntüle