Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: 21.12.2023 Tarih ve 32406 Sayılı R.G.

MADDE 1- 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “depoda fiili olarak kaldığı tarihlerde” ibaresi “muhafazasının hitam bulduğu tarihte” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “tarifeleri” ibaresi “tarifesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 26 ncı maddenin üçüncü fıkrası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra muhafazası hitam bulan mallar için uygulanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4805   Sıra No 4806   Sıra No 4808   Sıra No 4809   Sıra No 4810

Yazar: Bahar Çakıroğulları