Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ No 2023-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2023-2

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ No 2023-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2023-2

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ No 2023-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2023-2KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/2)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 10.03.2023 Tarih ve 32128 Sayılı R.G.

MADDE 1- 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yedinci” ibaresi “sekizinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 23/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4518   Sıra No 4519   Sıra No 4520   Sıra No 4521

Yazar: Bahar Çakıroğulları