İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7544

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7544

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7544İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7544

31.08.2023 Tarih ve 32295 Sayılı R.G.

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7449 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolarında yer alan ve ekli 1,2 ve 3 sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen ilave gümrük vergisi uygulanır.

MADDE 2- Aynı Kararın Ek-1 ve Ek-3 Sayılı Tablolarında yer alan dipnotlar, (ülke bazlı olanlar hariç) bu Karar kapsamında gerçekleştirilen Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalat için de geçerlidir.

MADDE 3- Bu Karar 1/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-2.pdf

 

 

Sıra No 4686   Sıra No 4687   Sıra No 4688   Sıra No 4689   Sıra No 4690

Yazar: Bahar Çakıroğulları