İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 7187

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 7187

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7187

01.05.2023 Tarih ve 32177 Sayılı R.G.

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7436 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 ve Ek-3 sayılı tablolarında yer alan ve ekli 1 ve 2 sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen ilave gümrük vergisi uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar 1/5/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Liste – 1

G.T.İ.P İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

(İGV) ORANI (%)

3304.20.00.00.00 0
3304.99.00.90.00 0
3305.10.00.00.00 22,73
3305.90.00.10.00 0
3305.90.00.90.00 0
3307.90.00.90.19 0
3401.11.00.30.00 0
3401.11.00.90.00 0
3401.20.10.00.00 0
3401.20.90.90.11 0
3401.20.90.90.19 0
3402.39.90.90.19 17,27
3402.50.90.00.15 0
3402.50.90.00.16 0
3402.90.10.00.13 0
3402.90.10.00.14 0
3918.90.00.00.00 0
3920.10.23.00.00 0
3920.10.24.00.00 0
3920.10.25.00.00 0
3920.10.28.00.00 0
3920.10.40.00.00 0
3920.10.89.00.00 0
3920.20.21.00.11 0
3920.20.21.00.19 0
3920.20.29.00.00 0
3920.20.80.00.00 0
3920.51.00.00.00 0
3920.62.19.00.00 0
3920.62.90.00.00 0
3920.69.00.00.00 0
3923.10.10.00.00 0
3923.10.90.00.00 0
3923.21.00.00.11 0
3923.21.00.00.19 0
3923.50.10.00.00 0
3923.50.90.00.00 0
3924.10.00.00.29 0
3924.10.00.00.31 0
3924.10.00.00.32 0
3924.10.00.00.39 0
3924.90.00.00.13 0
3924.90.00.00.19 0
3926.20.00.00.12 0
3926.20.00.00.19 0
3926.90.60.00.00 0
3926.90.97.20.00 0
3926.90.97.90.11 0
3926.90.97.90.14 0
3926.90.97.90.16 0
3926.90.97.90.17 0
3926.90.97.90.18 0
4011.10.00.90.09 19,82
4011.10.00.90.12 19,82
4011.40.00.00.00 8,33
4011.50.00.00.00 8,33
4013.20.00.00.00 8,33
4107.12.19.00.00 8,33
4107.12.91.00.00 8,33
4107.92.10.00.00 8,33
4112.00.00.00.00 8,33
4113.10.00.00.00 8,33
4201.00.00.00.00 18,18
4202.11.10.00.11 27,27
4202.11.90.00.11 27,27
4202.21.00.00.00 27,27
4202.31.00.00.00 27,27
4202.91.10.00.11 27,27
4202.91.10.00.13 27,27
4202.91.80.00.00 27,27
4202.92.91.90.00 27,27
4202.92.98.90.00 27,27
4203.10.00.00.23 27,27
4203.10.00.00.28 27,27
4203.21.00.00.11 27,27
4203.21.00.00.12 27,27
4203.29.10.00.11 27,27
4203.29.10.00.12 27,27
4203.29.90.00.00 27,27
4203.30.00.00.11 27,27
4203.30.00.00.12 27,27
4819.20.00.00.11 0
6402.99.96.00.00 27,27
6402.99.98.00.00 27,27
6403.91.11.00.00 27,27
6403.91.13.00.00 27,27
6403.91.96.00.00 27,27
6403.91.98.00.00 27,27
6403.99.50.00.00 27,27
6403.99.91.00.00 27,27
6403.99.93.00.00 27,27
6403.99.96.00.00 27,27
6403.99.98.00.00 27,27
6912.00.23.00.00 0
6912.00.25.00.11 0
6912.00.25.00.12 0
6912.00.25.00.19 0
6912.00.29.00.00 0
6912.00.83.00.00 0
6912.00.85.00.00 0
6912.00.89.00.00 0
7010.90.10.00.00 0
7010.90.21.00.19 0
7010.90.43.00.00 0
7010.90.45.00.00 0
7010.90.47.00.00 0
7010.90.51.00.00 0
7010.90.53.00.00 0
7010.90.55.00.00 0
7010.90.61.00.00 0
7010.90.91.00.11 0
7010.90.91.00.12 0
7010.90.99.00.11 0
7010.90.99.00.12 0
7013.37.10.00.00 0
7013.37.91.00.00 0
7013.37.99.00.00 0
7306.90.00.00.19 0
7308.90.51.00.00 0
7308.90.59.00.11 0
7308.90.59.00.19 0
7308.90.98.00.18 0
7318.15.35.00.11 0
7318.15.75.00.00 0
7318.15.95.00.12 0
7323.93.00.00.00 0
7326.90.98.00.11 0
7408.19.10.00.11 0
7408.19.10.00.19 0
7408.19.90.00.11 0
7408.19.90.00.19 0
7418.20.00.00.11 20,83
7607.11.19.00.00 0
7612.90.20.00.00 8,33
7612.90.30.00.00 8,33
7612.90.80.00.00 8,33
7615.10.10.00.00 20,83
7615.10.30.00.00 20,83
7615.10.80.00.00 20,83
8205.59.10.00.00 20,83
8205.59.80.00.19 20,83
8211.92.00.00.11 0
8211.92.00.00.19 0
8212.10.10.00.00 20,83
8212.20.00.10.11 20,83
8212.20.00.10.19 20,83
8212.20.00.20.00 20,83
8214.20.00.00.11 0
8214.20.00.00.19 0
8215.99.10.10.00 0
8215.99.10.90.00 0
8215.99.90.90.00 0
8302.49.00.00.00 12,5
8308.90.00.90.00 12,5
8413.70.21.90.00 8,33
8413.70.29.90.00 12,42
8413.70.30.90.00 4,17
8413.70.51.90.00 8,33
8413.70.59.90.00 8,33
8413.70.75.90.00 8,33
8413.70.81.90.00 4,17
8414.51.00.90.00 5,83
8415.10.90.00.11 5,83
8415.10.90.00.19 5,83
8418.10.20.00.00 0
8418.10.80.00.00 0
8418.21.10.00.00 13,64
8418.21.59.00.00 13,64
8418.21.91.00.00 13,64
8418.21.99.00.00 13,64
8418.30.20.00.00 13,64
8418.30.80.00.00 13,64
8422.40.00.00.11 0
8422.40.00.00.19 0
8507.10.20.00.11 0
8507.10.20.00.12 0
8507.10.80.00.11 0
8507.10.80.00.12 0
9021.29.00.00.00 8,33
9403.50.00.00.11 26,25
9403.50.00.00.19 26,25
9403.60.10.00.00 26,25
9403.60.30.00.00 26,25
9403.60.90.90.00 26,25
9404.90.10.00.00 26,25
9404.90.90.00.00 26,25
9405.21.50.00.00 17,5
9405.21.90.00.00 17,5
9405.29.40.00.00 17,5
9405.29.50.00.00 17,5
9405.29.90.00.00 17,5
9506.62.00.00.00 16,67
9506.91.10.00.00 16,67
9506.91.90.00.00 16,67
9506.99.90.00.00 16,67

 

 

Liste – 2

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

(İGV) ORANI (%)

1905.31.91.00.00 0

 

Sıra No 4592   Sıra No 4593   Sıra No 4594   Sıra No 4595

Yazar: Bahar Çakıroğulları