İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2022-33 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2022-33 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2022-33 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/33)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı R.G. 

MADDE 1- 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki “Hyosung TNC” ibaresi “Hyosung TNC Corporation” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4262   Sıra No 4263   Sıra No 4264   Sıra No 4265   Sıra No 4266

Yazar: Bahar Çakıroğulları