İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-29 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-29 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/29)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 11.05.2023 Tarih ve 32187 Sayılı R.G:

MADDE 1- 8/9/2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/29)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki “Far Eastern Textile Ltd.” ibaresi “Far Eastern New Century Corporation” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4609   Sıra No 4610   Sıra No 4611   Sıra No 4612   Sıra No 4613

Yazar: Bahar Çakıroğulları