İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2015-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2015-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2015-3 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:27.08.2022 tarih ve 31936 sayılı R.G.

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton)

3920.20.21.00.11 Baskılı olanlar 3.000
3920.20.21.00.19 Diğerleri 3.000
3920.62.19.00.00 Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film) 3.000
3920.69.00.00.00 Diğr poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film) 3.000
3921.90.10.00.00 Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film) 3.000
3920.10 Etilen polimerlerinden olanlar 3.000
3921.19 Diğer Plastiklerden olanlar 5.000

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4148   Sıra No 4150   Sıra No 4151   Sıra No 4152   Sıra No 4153

Yazar: Bahar Çakıroğulları