İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2023-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2023-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ

NO: 2023/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 Ticaret Bakanlığından: 29.03.2023 Tarih ve 32147 Sayılı R.G.

MADDE 1- 23/3/2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra

No

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)
1 7321.11.90.00.11 Gaz Yakıtlı olanlar (Dağcı ocakları hariç) 75
2 8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç) 70
Gerilimi Volt veya daha fazla olanlar (Yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200
3 8508.11.00.00.19 Diğerleri (Yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200
4 8508.19.00.00.00 Diğerleri 50
5 8509.40.00.00.12 Mikserler 10
6 8509.40.00.00.14 Meyve ve sebze presleri 10
7 8509.40.00.00.15 Komple setler 15
8 8509.40.00.00.19 Diğerleri 15
9 8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar 10
10 8516.10.80.00.11 Daldırma tipi ısıtıcılar 10
11 8516.10.80.00.12 Su kaynatma kapları (kettle) 15
12 8516.10.80.00.19 Diğerleri 10
13 8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri 100
14 8516.29.91.00.19 Diğerleri 30
15 8516.29.99.00.12 Kanal tipi ısıtıcı 40
16 8516.29.99.00.13 Diğer ısıtıcı ve sobalar 40
17 8516.31.00.00.11 Kurutma başlıkları 10
18 8516.31.00.00.19 Diğerleri 10
19 8516.40.00.00.11 Buharlı ütüler 35
20 8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) 125
21 8516.60.50.00.00 Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (Yalnız elektrikli set üstü ocaklar) 15
22 8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları 15
23 8516.60.90.00.11 Tost makinaları 15
24 8516.60.90.00.19 Diğerleri 30
25 8516.71.00.00.11 Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar 50
26 8516.71.00.00.12 Sadece çay yapmaya mahsus olanlar 32
27 8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları 10

 

MADDE 2- Bu Tebliğ 22/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4536   Sıra No 4537   Sıra No 4538

Yazar: Bahar Çakıroğulları