İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 Ticaret Bakanlığından: 16.10.2023 Tarih ve 32341 Sayılı R.G.

MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 1605.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşya satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

17.03 İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 7 nci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4729   Sıra No 4730   Sıra No 4731   Sıra No 4734   Sıra No 4735

Yazar: Bahar Çakıroğulları