İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 09.03.2023 Tarih ve 32127 Sayılı R.G.

MADDE 1- 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, 43.03 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek 1’inde yer alan “3926.20.00.00.11” gümrük tarife istatistik pozisyonu “3926.20.00.00.12” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4502   Sıra No 4503   Sıra No 4504   Sıra No 4505   Sıra No 4508

Yazar: Bahar Çakıroğulları