İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2020-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2020-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2020-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 28.02.2023 Tarih ve 32118 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

8517.13.00.00.00 Akıllı Telefonlar 350

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4490   Sıra No 4491   Sıra No 4492   Sıra No 4493   Sıra No 4494

Yazar: Bahar Çakıroğulları