İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2020-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2020-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2020-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 24.10.2023 Tarih ve 32349 Sayılı R.G.

MADDE 1- 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’in Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231024-7-1.pdf

 

Sıra No 4735   Sıra No 4736   Sıra No 4737   Sıra No 4738   Sıra No 4739

Yazar: Bahar Çakıroğulları