İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 08.09.2022 tarih ve 31947 sayılı R.G.

MADDE 1- 21/11/2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg)

8427.10.10.00.00 Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar 7
8427.10.90.00.00 Diğerleri 8
8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları 4
8427.20.19.00.00 Diğerleri 6
8427.20.90.00.00 Diğerleri 4
8427.90.00.10.00 Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları 4
8427.90.00.90.00 Diğerleri 4
8431.20 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar 4

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmaz)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4158   Sıra No 4159   Sıra No 4160

Yazar: Bahar Çakıroğulları