İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7710

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7710

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7710İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7710

16.10.2023 Tarih ve 32341 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli VII sayılı listede (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri ) yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1703.10.00.00.00 Kamış melasları 19.05, 2102.10.31, 2102.10.39, 22.07 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerde kullanılmak üzere 10
1703.10.00.00.00 Kamış melasları Yem sanayiinde kullanılmak üzere 0
1703.90.00.00.00 Diğerleri 19.05, 2102.10.31, 2102.10.39, 22.07 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerde kullanılmak üzere 10
1703.90.00.00.00 Diğerleri Yem sanayiinde kullanılmak üzere 0

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4728   Sıra No 4729   Sıra No 4730   Sıra No 4731   Sıra No 4734

Yazar: Bahar Çakıroğulları