İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7543

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7543

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7543İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7543

31.08.2023 Tarih ve 32295 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7449 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-1.pdf

 

Sıra No 4685   Sıra No 4686   Sıra No 4687   Sıra No 4688   Sıra No 4689

Yazar: Bahar Çakıroğulları