İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7167

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 7167

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7167

25.04.2023 Tarih ve 32171 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

GTİP DİPNOT AB, BK GÜR B-HER G. KORE MLZ SNG KOS VNZ TPS-OIC D-8
1001.19.00.00.00 130 130 0 130 130 130 130 130 130 130 130
1001.99.00.00.11 130 130 0 130 130 130 130 130 130 130 130
1001.99.00.00.12 130 130 0 130 130 130 130 130 130 130 130
1001.99.00.00.13 130 130 0 130 130 130 130 130 130 130 130
1002.90.00.00.00 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130
1003.90.00.00.11 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130
1003.90.00.00.12 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130
1003.90.00.00.19 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130
1004.90.00.00.00 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130
1005.90.00.00.11 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130
1005.90.00.00.19 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130
1007.90.00.00.00 130 130 0 130 130 16,2 130 130 130 130 130

MADDE 2- Bu Karar 1/5/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4580   Sıra No 4581   Sıra No 4583   Sıra No 4584

Yazar: Bahar Çakıroğulları