İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6776

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6776

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6776İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 6776

28.01.2023 Tarih ve 32087 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listesinde yer alan “72. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve ekli listede GTİP numaraları belirtilen eşyaya ait satırlar ile aynı tabloda yer alan 2, 3 ve 4 sayılı dipnotlar aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki V sayılı listede yer alan 8505.11.00 GTP’li satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8505.11.10 47 0.7029 * Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoid biçiminde malzemeler: kavislenmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için yuvarlanmış köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan:

– uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,

– genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,

– yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm’yi geçmeyen.

0 31.12.2026

MADDE 3 – Bu Kararın;

a)                 1 inci maddesi yayımını takip eden 30 uncu gün,

b)                 2. Maddesi 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)                 Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer

MADDE 4-  Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230128-22.pdf

Sıra No 4432   Sıra No 4433   Sıra No 4434

Yazar: Bahar Çakıroğulları