İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6349

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6349

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6349İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 6349

01.11.2022 tarih ve 32000 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının “Kısaltmalar” başlığı altında yer alan “D-8” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

D-8 : Gelişen Sekiz Ülke (Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti)

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümleri Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4220   Sıra No 4221   Sıra No 4222   Sıra No 4223   Sıra No 4224

Yazar: Bahar Çakıroğulları