İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6241

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6241

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6241İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

20.10.2022 tarih ve 31989 sayılı R.G.

Karar Sayısı: 6241

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanununun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,

BK

GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1206.00.91.00.19 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5
1206.00.99.00.19 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihi takip eden 7 nci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4200   Sıra No 4201   Sıra No 4202   Sıra No 4203   Sıra No 4204

Yazar: Bahar Çakıroğulları