İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6037

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6037

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6037İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan 1512.11.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) ürüne ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP DİPNOT AB,

BK

GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1512.11.91.00.00 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4163   Sıra No 4165   Sıra No 4166   Sıra No 4167   Sıra No 4168

Yazar: Bahar Çakıroğulları