İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ No 2018-34 de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No 2023-4

İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ No 2018-34 de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No 2023-4

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT İÇİNDEN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/4)

 Tarım ve Orman Bakanlığından: 01.04.2023 Tarih ve 32150 Sayılı R.G.

MADDE 1- 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)’in EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230401-6-1.pdf

 

Sıra No 4540   Sıra No 4541   Sıra No 4542   Sıra No 4543   Sıra No 4544

Yazar: Bahar Çakıroğulları