İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ No İhracat 2006-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2023-7

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ No İhracat 2006-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2023-7

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2023/7)

Ticaret Bakanlığından: 03.05.2023 Tarih ve 32179 Sayılı R.G.

MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 70 inci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“70- Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) (GTP: 0207)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4596   Sıra No 4597   Sıra No 4598

Yazar: Bahar Çakıroğulları