İhracat Destekleri Hakkında Karar Sayısı 5973

İhracat Destekleri Hakkında Karar Sayısı 5973

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İhracat Destekleri Hakkında Karar Sayısı 5973İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

(Karar Sayısı: 5973)

18.08.2022 tarih ve 31927 sayılı R.G.

Ekli “İhracat Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf

 

Sıra No 4139   Sıra No 4140   Sıra No 4141

Yazar: Bahar Çakıroğulları