Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 11562 Sayılı Karar

Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 11562 Sayılı Karar

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 11562 Sayılı KararHAM PETROL, AKARYAKIT,.İHRAKİYE, MADENİ YAĞ,BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar No: 11562

Karar Tarihi: 12/01/2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:28.01.2023 Tarih ve 32087 Sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2023 tarihli toplantısında; aşağıdaki “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ Ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabul edilerek, Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

MADDE 1 – 22/12/2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Akaryakıt Türleri Resmi İsmi GTİP No
Yakıt Nafta Yakıt nafta 2710.12.15.00.11
Benzin Türleri Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2710.12.45.00.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (E10) 2710.12.45.00.13
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 2710.12.49.00.11
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (EI0) 2710.12.49.00.12
Gazyağı Gazyağı 2710.19.25.00.11
Motorin Türleri Motorin 2710.19.43.00.11
2710.20.11.00.11
GTL Motorin* 2710.19.43.00.12
HVO Motorin** 2710.19.43.00.13
Fuel Oil Türleri Kaloriler Yakıtı 2710.19.62.00.10
2710.19.66.00.10
2710.19.67.00.13
Fuel Oil 2710.19.62.00.11
2710.19.66.00.11
2710.19.67.00.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil 2710.19.67.00.11
2710.19.67.00.41
Biodizel Biodizel 3826.00.10.00.11

 

* Doğalgazdan sentezlenerek üretilen motorini ifade eder.

** Hidroişlemle veya benzeri yöntemlerle fosil olmayan kaynaklardan üretilen motorini ifade eder.”

“(3) HVO Motorin ve GTL Motorin akaryakıt istasyonlarında satılamaz.”

MADDE 2– Aynı Kararın üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhrakiye Teslimi Kapsamındaki Akaryakıt Türleri Resmi İsmi GTİP No
Denizcilik Yakıtları Damıtık denizcilik yakıtları 2710.19.43.00.17
2710.19.46.00.18
2710.19.47.00.18
2710.19.48.00.11
Artık denizcilik yakıtları 2710.19.62.00.31
2710.19.66.00.31
2710.19.67.00.31
2710.19.67.00.42
Havacılık Yakıtları Uçak Benzini 2710.12.31.00.00
Benzin Tipi Jet Yakıtı 2710.12.70.00.00
Jet Yakıtı 2710.19.21.00.19
Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF)*** 2710.19.21.00.11
*** Fosil kaynaklı olmayan hammaddelerden üretilen jet yakıtını ifade eder.

MADDE 3 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alaıı tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Maddeler GTIP No
Ham Petrol 2709.00.10.00.00
2709.00.90.00.00
Madeni Yağ 2710.19.81.00.00
2710.19.83.00.00
2710.19.85.00.00
2710.19.87.00.00
2710.19.91.00.00
2710.19.93.00.00
2710.19.99.00.25
3403.11.00.00.00
3403.19.10.00.00
3403.19.20.00.00
3403.19.80.00.00
3403.91.00.00.00*
3403.99.00.00.00
Baz Yağ 2710.19.75.00.00
2710.19.99.00.11
2710.19.99.00.98
2710.19.71.00.00
Benzin Türlerine Harmanlanan Ürün 2207.20.00.10.13
2207.20.00.10.14
2909.19.90.00.13
Motorin Türlerine Harmanlanan Ürün 3826.00.10.00.11
Jet Yakıtına Harmanlanan Ürün 2710.19.21.00.11
*3403.91.00.00.00 GTİP numaralı ürün;

– Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzar olarak kullanılmak üzere üretilmesi.

– Mineral yağ içermemesi,

koşullarının birlikte sağlaması durumunda madeni yağ olarak kabul edilmez.

 

MADDE 4- Bu Karar 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sıra No 4430   Sıra No 4431   Sıra No 4432   Sıra No 4433   Sıra No 4434

Yazar: Bahar Çakıroğulları