Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli 73534557 sayılı yazısı (Motorlu/Motorsuz Karavanlar)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli 73534557 sayılı yazısı (Motorlu/Motorsuz Karavanlar)

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli 73534557 sayılı yazısı (Motorlu/Motorsuz Karavanlar)

Motorlu motorsuz karavanların taşıt girişinde ek özel açıklama ayniyetinin sağlanmasına yarayacak bilgilerin girilmesi ve fotoğraflarının çekilmesi ile çıkış ayniyetinin uygunluğu ile karavanların yurtdışı edilmesine izin verilmesi hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli 73534557 sayılı yazısı (Motorlu/Motorsuz Karavanlar)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-72093537-132.04.04

Konu :Motorlu/Motorsuz Karavanlar

07.04.2022 / 73534557
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, motorlu karavan ile kişisel kullanıma mahsus taşıtla birlikte ülkemize getirilen motorsuz karavanın rejim hükümlerine aykırı olarak ülkemizde bırakıldıkları, başka bir karavanın yurtdışına çıkarıldığı veya içindekilerin değiştirildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları ve motorlu karavan 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilmekte olup, bu taşıtlarla birlikte motorsuz karavan da getirilmesi durumunda “Taşıt Giriş” ekranında “römork veya karavan (motorsuz)” seçeneği işaretlenerek ayrı bir tescil kaydı oluşturularak söz konusu taşıtların takibi yapılmaktadır.

Bu itibarla, bahse konu motorlu/motorsuz karavanların rejim hükümlerine aykırı olarak ülkemizde bırakılmalarının önüne geçilebilmesi ve ülkemize girdikleri şekli ile çıkış yapmalarının sağlanmasını teminen, mezkur karavanların ülkemize girişleri esnasında “ek taşıt açıklama/araca ait özel açıklama” alanına söz konusu karavanlara ilişkin ayniyetinin sağlanmasına yarayacak bilgilerin girilmesi ve fotoğraflarının çekilerek muhafaza edilmesi ile karavanların ülkemizden çıkışlarında ise ayniyetinin uygun olduğunun anlaşılması üzerine karavanların yurtdışı edilmesine izin verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazar: admin