Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 18 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 37

Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 18 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 37

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 18 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 37GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 18)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 37)

Ticaret Bakanlığından: 10.03.2023 Tarih ve 31128 Sayılı R.G.

MADDE 1- 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nin Ek’inin 18 inci satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4508   Sıra No 4509   Sıra No 4517   Sıra No 4518   Sıra No 4519

Yazar: Bahar Çakıroğulları