Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 99 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 197

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 99 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 197

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 99 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 197GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 99)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 197)

Ticaret Bakanlığından: 22.11.2023 Tarih ve 32377 Sayılı R.G.

MADDE 1- 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya (12) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

13 Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4765   Sıra No 4766   Sıra No 4767   Sıra No 4768   Sıra No 4769

Yazar: Bahar Çakıroğulları