Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 95 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 194

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 95 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 194

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 95 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 194 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 95)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)  (SERİ NO: 194)

Ticaret Bakanlığından: 22.11.2023 Tarih ve 32377 Sayılı R.G.

MADDE 1- 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

19 Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4763   Sıra No 4764   Sıra No 4765   Sıra No 4766   Sıra No 4767

Yazar: Bahar Çakıroğulları