Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 200

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 200

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 200GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 188)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 200)

Ticaret Bakanlığından: 19.11.2023 Tarih ve 32374 Sayılı R.G:

MADDE 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya (1) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

2 Balıkesir Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4761   Sıra No 4762   Sıra No 4763

Yazar: Bahar Çakıroğulları