Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 167)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 187)

Ticaret Bakanlığından:06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı R.G.

MADDE 1- 30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yazar: admin