Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 104 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 190

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 104 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 190

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 104)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 190)

Ticaret Bakanlığından: 20.04 2023 Tarih ve 32169 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

Trabzon Gümrük Müdürlüğü Trabzon Kırpılmış Atık Lastik

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4577   Sıra No 4578   Sıra No 4579   Sıra No 4580   Sıra No 4581

Yazar: Bahar Çakıroğulları