Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 100 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 198

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 100 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 198

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 100 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 198GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 100)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 198)

Ticaret Bakanlığından: 22.11.2023 Tarih ve 32377 Sayılı R.G.

MADDE 1- 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne” ibaresi “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan tablolara sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

14 Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü

10 Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4766   Sıra No 4767   Sıra No 4768   Sıra No 4769   Sıra No 4770

Yazar: Bahar Çakıroğulları