Genelge 2024-01 Anne ve Bebek ürünleri uygunluk belgesinin 1102 kodu ile TPS ye alındığı.pdf

Genelge 2024-01 Anne ve Bebek ürünleri uygunluk belgesinin 1102 kodu ile TPS ye alındığı.pdf

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Genelge 2024-01 Anne ve Bebek ürünleri uygunluk belgesinin 1102 kodu ile TPS ye alındığı.pdfT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00092556558

Konu   :TPS-Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi

 

 

 

GENELGE

(2024/01)

 

 

20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/17) uyarınca düzenlenen Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi Tek Pencere Sistemi`ne alınmış olup söz konusu belgenin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi`ne (TAREKS) yapılan 1102 kodlu TPS-Anne ve Bebek Ürünleri Uygunluk Belgesi başvurularına ilişkin bilgiler Tek Pencere Sistemi`ne iletilecektir.

2. İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup söz konusu belge numarası TAREKS tarafından yükümlüye gösterilecektir.

3. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 24000000001102000000001/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

4. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4902   Sıra No 4903   Sıra No 4904   Sıra No 4905   Sıra No 4906

Yazar: Bahar Çakıroğulları