Genelge 2023-14 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali 2021-10 Sayılı Genelgede Değişiklik

Genelge 2023-14 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali 2021-10 Sayılı Genelgede Değişiklik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Genelge 2023-14 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali 2021-10 Sayılı Genelgede DeğişiklikT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-010.06.01-00091382028                                                                    28/11/2023

Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden

İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

 

GENELGE 

(2023/14)

 

 

İlgi      :25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelgenin ilk paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Diğer taraftan, 7113.19 tarife alt pozisyonundaki eşyaya ilişkin olarak 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesi kapsamında yapılacak dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve aşağıda belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde karşılanacak; eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir.” Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4782   Sıra No 4783   Sıra No 4784   Sıra No 4785

Yazar: Bahar Çakıroğulları