Genelge 2023-13 TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi

Genelge 2023-13 TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2023-13 TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet BelgesiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00090889495

Konu   :TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme

Merkezleri Muafiyet Belgesi

 

GENELGE

(2023/13)

 

 

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu doğrultuda; 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi`nin Tek Pencere Sistemi`ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda 1100 kodlu TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. 1100 kodlu TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı`nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvurular Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından değerlendirilir.

3. Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) `na elektronik ortamda gönderilir.

4. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kabul edilir.

5. Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından onaylanır ve Sistem tarafından 23 haneli belge ID oluşturulur.

6. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası (Örnek: No:

23000000011000000000001) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sezai UÇARMAK

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

Sıra No 4754   Sıra No 4755   Sıra No 4756   Sıra No 4757   Sıra No 4758

Yazar: Bahar Çakıroğulları